Cultuurverandering

Cultuurverandering

De organisatie waarin u werkt is toe aan een verandering. Gemopper, tegenvallende resultaten, verzuim.... Tal van symptomen doen vermoeden dat er in de gehele organisatie iets gaande is. Het lijkt soms wat ongrijpbaar. Eventuele eerdere stuctuurwijzigingen hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De werksfeer is nog niet optimaal. En dat zou wel mogen veranderen ....

fantasy_v1

Fantasie

De neuzen hoeven niet persee allemaal de zelfde kant op te staan. Sterker nog, wanneer men goed samenwerkt, is een 360° rondblik zelfs erg handig. Belangrijker is dat u in goed onderling overleg met collega’s verschillen mogelijk maakt en elkaars toegevoegde waarde respecteren. Jullie hopen op een organisatie waarin het product en dienstverlening voorop staan, en vanuit een gedragen visie, op een slimme manier georganiseerd.

focus_v3

Focus

Een cultuurverandering is een complexe aangelegenheid en vraagt dus om tijd. De L&Ving Factory trekt een jaar uit om beweging en verandering op gang te brengen. Uw organisatie ontwikkelt het vermogen om daarna zelfstandig een passende en prettige werkcultuur te onderhouden. In de cultuurverandering zijn veiligheid, aansluiten bij kwaliteiten, heterogeniteit, autonomie en speelruimte kernbegrippen. U plant vier organisatie- (of locatie)brede congresdagen verspreid over het jaar. Daarom heen worden teamdagen gepland waarin subteams met verwante thematiek aan de slag gaan. Ook de teams maken een agenda en programma voor meerdere team dagen.